Certificering

Etiket BV werkt middels duidelijk omschreven processen die zorg dragen voor de gewenste eindresultaten voor zowel de eindgebruiker als voor de organisatie zelf. Deze processen zijn middels certificering vastgelegd in onze ISO handboeken inzake ISO-9001 en ISO-14001. De hoofddoelstellingen zijn gericht op mileu- en duurzaamheidsaspecten die zorg dragen voor onze lange termijn strategie.
U merkt het gewoon in onze transparante werkwijze, geleverde kwaliteit en heldere afspraken!

Milieuverklaring 2017

 

etiket-bv-din-en-iso-9001-2008etiket-bv-din-en-iso-14001-2004